Nedan visar vi några bilder på de husen som vi byggt på Lönneberget.